Årsmøte 2023

Postet av Hof IL den 25. Mar 2024

Torsdag 19. mars avholdte Hof idrettslag årsmøte med ca 40 medlemmer til stede. Det ble ingen endringer i hovedstyret da alle som var på valg sa ja til gjenvalg. Hovedstyret i Hof il består i 2024 av: Leder: Tom Arne Akerholt, Nestleder: Linn Sveen-Larsson, Kasserer: Øyvind Svendsen, Sekretær: Espen Elvekrok, Styremedlem: Petter Korslund, Maskinsjef: Harald Weseth. I tillegg er alle gruppeledere medlem av hovedstyret.

Totalt hadde idrettslaget en inntekts og utgiftsside på ca kr 1,75 million kroner og endte samlet opp med et overskudd på kr 1.900,-

Aktivitetsnivået begynner å ta seg opp, men virkningene etter korona hvor en del utøvere ble borte henger fortsatt igjen. Målet for 2024 er økende aktivitet.

Grete og Johan Lysakers innsatspokal som har blitt delt ut siden 1984, ble for 2023 tildelt familien Sveen-Larson. Christian, Linn og Ludvig Sveen-Larson har gjort en kjempeinnsats for fotballgruppa i mange år.

Øvrige utmerkelser som ble utdelt på årsmøtet: Thomas Furuheim for 10 år i turkomiteen, Madelen Bringaker for 15 år i turngruppa, Sven-Erik Solberg for 20 år i hoppgruppa, Tom Arne Akerholt for 40 år i forforskjellige verv idrettslaget og Harald Weseth for hele 50 år med forskjellige ansvarsområder og styreverv i Hof il.

Dokumenter fra årsmøtet finner du her.
Nå er byggingen av klubbhuset i gang!

Postet av Hof IL den 25. Mar 2024

Etter at alle godkjenninger fra Holmestrand kommune var klare sist uke, begynte Wike & Co AS utgravingen av tomta til nytt klubbhus for Hof idrettslag mandag 18. mars. Klubbhuset blir liggende mellom kunstgressbanen og den gamle grusbanen. 

                                                                                   

Det har vært en klubbhuskomite som har jobbet med planene i lang tid og endelig er vi i gang. Hof idrettslag er i 2024 125 år og målet er å kunne ferdigstille klubbhuset i løpet av jubileumsåret. 

Wike & Co AS står for grunnarbeidet og Glenne Bygg AS skal stå for oppføring av huset. Prosjektet har en total ramme på ca 8 millioner kroner. En del dugnadsinnsats er lagt inn i prosjektet.                                   

Hof il er veldig fornøyd med gaven på kr 1,5 millioner kroner fra Sparebank 1 stiftelsen BV og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 2 millioner kroner. Med forventet støtte fra Holmestrand kommune, spillemidler og momskompensasjon er finansieringen nærmest i orden. 

Ønsker man å støtte byggingen av nytt klubbhus med en pengsum, kan man gjøre dette ved å delta i spleisen.

Ønsker man å bidra til det nye klubbhuset med dugnadsarbeid, kan man ta kontakt med leder av idrettslaget Tom Arne Akerholt på t-aakerh@online.no. Man trenger ikke være håndverker for å bidra! Under kan du se en liste med forslag til ting som kan gjøres: