Treningsavgifter, 2019: 

  • 0-4 år, variert lekspreget trening med foresatte, +  Gymlek             kr. 320,- pr. halvår
  • 4-6 år, GymLek, variert trenig og lek                                                 kr. 420,-      ”
  • 7-18 år, Idrettens Grunnstige, Salto, Parkour                                    kr. 420,-      ”
  • Voksne, GymX                                                                                    kr. 520,-      ”
  • FAFF                                                                                                    kr. 520,-      ” 

 

 

All trening er basert og forankret i Norges Gymnastikk og Turnforbund’s konsepter.

Grunnlaget legges i gym og turn!

NGTF har lang erfaring med barneidrett og blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede. Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende. Det skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Dette skjer gjennom barnas læringsarena: Lek! I lek får barna frihet og motiveres til å prøve og feile. Gjennom tilrettelagte aktiviteter skjer utvikling av grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre osv.

Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter.

For de minste barna, 0-6 år, benyttes konseptet GYMLEK. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering.

For barn og ungdom, 6-18 år, benyttes Idrettens grunnstige 1 og 2, samt Salto, som til sammen utgjør  NGTFs konsept for breddeaktivitet. Her får barna grunnleggende motoriske ferdigheter som er viktig for all idrett.

PARKOUR er en bevegelsesidrett der du skal komme deg fra A til B på den mest effektive måten, ved å bruke hindringene i veien til din fordel.


Fellesskap, fysisk aktivitet og glede står sentralt i stevne og oppvisning. Det lages programmer der turn, gymnastikk,  akrobatikk og dans kombineres.

 

GymX  er trening for voksne, vi benytter tradisjonelle gymnastikk- og mosjonsaktivitetene og de nye treningsformene i skjønn forening.

 

FAFF står for Fysisk Aktivitet For Funksjonshemmede. Dette tilbudet er meget variert; inneholder alt fra ridning, ski og akeaktiviteter, friluftsaktiviteter og trening inne i hallen. Pr. i dag er det kun utviklingshemmede i denne gruppen. Det legges stor vekt på det sosiale i tillegg til allsidig og motorisk trening.

 

Vi ønsker og tror, at vi klarer å skape et trivelig miljø hvor alle føler seg velkomne. I turn legges treningen opp så hver enkelt gymnast føler trenings- og mestringsglede. Vi lager til sosiale aktiviteter, og for de aldersbestemte klassene (7-18) tilbyr vi deltagelse på treningssamlinger og stevner.

Trenerne er utdannet, og får stadig tilbud om aktuelle kurs.

 

Styremedlemmers oppgaver: 

Leder:
Det overordnede ansvar for gruppas drift. Innkaller til møter, medlemsansvarlig*, webansvarlig*, sportsansvarlig. Lager info som sendes ut til medlemmer*

Ansvar for registreringer og lisenser, påmeldinger, Utdanningsansvarlig.

Delta på møter i IL, krets og forbund.

Sekretær:
Skriver referater, medlemsansvarlig*, Lager info som sendes ut til medlemmer*

Kasserer:
Regnskap, webansvarlig*

Styremedlemmer:
En deler på oppgaven som medlemsansvarlig*, bistår med registrering ved sesongstart, bistår ved arrangementer og stevner.